logo_left header_right
     
 BME NTI > Reaktorlátogatás

Látogatás az Oktatóreaktorba

Az alábbiakban összefoglaljuk az Oktatóreaktor látogatásával kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket (GYIK), és az azokra adott válaszokat:

 • Mikor lehet menni látogatni?
  Elvileg bármely munkanapon 8-15 óráig lehet jönni. Gyakorlatilag az egyéb oktatási elfoglaltságoktól, illetve más látogatócsoportoktól függ, hogy mikor van hely.
 • Ki látogathatja meg az Oktatóreaktort?
  Minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár. Nagykorú külföldiek is jöhetnek, de csak a BME előzetes engedélyével. A sugárvédelmi szabályok miatt terhes nők semmilyen sugárveszélyes helyre nem léphetnek be, még olyan helyre sem, ahol nincs kimutatható többletsugárzás a természetes háttérsugárzáshoz képest. (Ilyen az Oktatóreaktor épülete is.) Emiatt terhes nőknek nem engedélyezhetjük a belépést.
 • Mennyi a látogató csoport minimális és maximális létszáma?
  Legalább 10, legfeljebb 20 fő. Ez utóbbit hatóság írja elő, attól eltérni nem lehet.
 • Körülbelül mennyi időt lehet bent tölteni?
  Egy „hagyományos” látogatás kb. 1 óra. Ez kb 1/2 óra előadásszerű szóbeli ismertetőből és 1/2 óra „körülsétálásból” áll.
 • Ha engedélyt kapunk a bemenetelre, akkor lesz vezetőnk is, aki magyaráz?
  Természetesen, hiszen vezető nélkül idegenek nem léphetnek be. A hosszabb ideig nálunk dolgozó (diplomázó, ill. Ph. D. munkát végző) hallgatók fényképes belépési igazolványt kapnak.
 • Van-e mód arra, hogy hallgatók a reaktoron méréseket is végezzenek?
  Természetesen van. Több BME szak hallgatói (mérnök-fizikus, Fizika B. Sc., Energetikai mérnök B. Sc., egyes vegyészmérnökök, stb.) tantervi kötelező laborgyakorlatot végeznek az oktatóreaktoron. Más egyetemekről is rendszeresen jönnek hallgatók. Akiknek a tantervében nem szerepel mérés az Oktatóreaktoron, TDK munkát végezhetnek. Szívesen fogadjuk más karok hallgatóit is diplomaterv készítésére (pl. több gépész- és néhány villamosmérnök is készített nálunk diplomatervet). Van országosan akkreditált Ph. D. képzésünk is, arra is lehet jelentkezni.
 • Előzetesen hol lehet többet megtudni az Oktatóreaktorról?
  Böngésszék tovább figyelmesen (még fejlesztés alatt álló) weblapunkat!

 

Köszönjük figyelmüket !