logo_left header_right
     
 BME NTI > Munkatársak > Dr. Aszódi Attila > Önéletrajz

 

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Prof. Dr. Aszódi Attila

egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézet

 

Születési hely, idő:      
   Szeged, 1969. október 16.

 

Családi állapot:           
   Nős, két lány és egy fiú gyermek édesapja

 

Iskolai végzettség:   
- okleveles energetikai mérnök, BME Gépészmérnöki Kar 1988-1991

- okleveles gépészmérnök, BME Gépészmérnöki Kar Folyamattervező Szak
  1991-1993

- középiskola: Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös, 1984 - 1988

 

Tudományos fokozat

   Dr. habil, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2010
   Ph.D., Budapesti Műszaki Egyetem, 1997

 

Nyelvismeret:             
   német, angol.

 

 Jelenlegi beosztás:   
- egyetemi tanár; paksi kapacitás fenntartásért felelős kormánybiztos

 

 Korábbi beosztások:  

- igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet, 2004-2014

- tudományos és innovációs rektorhelyettes, BME, 2012. augusztus - 2013. március

- a BME NTI Atomenergetika Tanszék (korábbi elnevezése Oktatóreaktor Nagylaboratórium) vezetője, 1999 - 2012

- igazgatóhelyettes, BME Nukleáris Technikai Intézet, 2002 -

- Paksra kiküldött miniszteri biztos, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
   2003. május – 2004. június

- egyetemi adjunktus, BME Nukleáris Technikai Intézet, 1997-1999

- doktori ösztöndíjas, BME Energetika Tanszék, 1993-1996

 

Külföldi szakmai tapasztalatok:

- Európai atomerőművek Célzott Biztonsági Felülvizsgálata (Stress Tesztje) a fukushimai balesetet követően, az Európai Bizottság szakértője, 2011. december - 2012. április

- Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf és Forschungszentrum Rossendorf Institut für Sicherheits­forschung (Németország), összesen 12 hónap 1994-1996-ban

 

Kitüntetések:

- MTA – Paksi Atomerőmű Zrt. Wigner Jenő díja, 2009

- Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 2008

- Magyar Hírlap, „Az 50 legsikeresebb magyar fiatal”, helyezett, 2003

- „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” doktorrá avatás a Köztársasági Elnök kitüntetésével, 1998.

- Nemzetközi Ifjúsági Kamara (Junior Chamber International) „Tíz kiemelkedő fiatal” pályázat, Különdíj, 1998.

- Jövő Energetikusa alapítvány „A Jövő Energetikusa" díj, 1997.

- Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem, 1992.

- Országos Tudományos Diákköri Konferencia Különdíj, 1992.

 
Szakmai tevékenység:

- atomerőművek termohidraulikája,
- hő- és áramlástani folyamatok szimulációja (CFD = Computational Fluid Dynamics), háromdimenziós modellezés;

- atomerőművi főberendezésekben lejátszódó termohidraulikai és termodinamikai folyamatok szimulációs vizsgálata;

- atomerőművek biztonsága, biztonsági elemzések;

- folyadékokban és többkomponensű rendszerekben lejátszódó természetes konvekciós folyamatok kísérleti és szimulációs vizsgálata;

- nagy aktivitású radioaktív hulladékok transzmutációjára alkalmas berendezések kifejlesztésére irányuló kutatások;

- oktatási célú szimulációs programok fejlesztése, a hozzájuk tartozó oktatási anyagok kidolgozása (a programokat a Paksi Atomerőmű és a BME rendszeresen alkalmazza oktatásában);

- vízgőz állapotjelzőinek nagypontosságú számítására alkalmas számítógépi programok fejlesztése;

- hőerőművi kapcsolások statikus számítására alkalmas hőséma-számító programok fejlesztése;

- újgenerációs reaktorok biztonsági hűtőrendszereinek vizsgálata;

- kommunikáció és lakossági kapcsolatok a nukleáris energetikában;

- internetes kommunikáció, energetikai, atomenergetikai tárgyú weblapok fejlesztése.

 

Publikációk száma:     
200 felett; szabadalom: 1 darab.

 

Szakmai közéleti tevékenység:

- A Magyar Energetikai Társaság tagja, 1993-

- A Német Nukleáris Társaság tagja, 1997-

- A Magyar Nukleáris Társaság tagja, 1998-
   - elnökségi tag, 2001-

- A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) tagja, 1999-
   - stratégiai elnöke, 2001-2003

- Az MTA Energetikai Bizottság tagja, 2003-
   - az MTA Energetikai Bizottság elnöke, 2006-

- A VVER reaktorokat üzemeltető országok tudományos együttműködési fóruma
  (Atomic Energy Research, AER) tudományos tanácsának tagja, 2004-
   - az AER „G” munkacsoport (AER Working Group G - “3D Thermal-Hydraulics”)
     megalapítója és elnöke, 2005-

- Az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának tagja, 2007-

 

Oktatási tevékenység:

- Vezető oktató, tárgyfelelős, előadó:
       Atomreaktorok termohidraulikája,
       Atomerőművek termohidraulikája,
       Fenntartható fejlődés és atomenergia,
       Műszaki hőtan ill. Termohidraulika szakmérnököknek I-II-III.,
       Atomerőművek,
       Szimulációs technika,
       Atomerőművi szimulációs gyakorlatok.

- PhD témák, diplomamunkák, TDK dolgozatok és tervezési feladatok vezetése.

- Tárgyak, előadási anyagok, oktatási segédletek kidolgozása.